Vår historia

Trä lager förr
Trä lager förr (Tage)

1957 startades företaget av Tage Nilsson, och drev det tillsammans med Herta Nilsson som hade hand om bokföringen och hjälpte till när det så behövdes.

1980 togs det över av hans son Christer Nilsson.

1984 gick även Christers fru Eva in i företag, det började med det bokföring och är nu en fullvärdig medlem ute i produktionen (trots att det aldrig skulle hända enligt Eva själv).

2005 anställde Christer och Eva deras son Mathias och så ser det ut än idag.

 

Sätta ihop faner
Sätta ihop faner (Tage)
Christer såg
Sågar (Christer)
Fräs (Tage och Mathias)